_DSC4256-bewerkt-b

Het managen van diergezondheid en dierenwelzijn in de veehouderij begint bij het inzetten van weerbare dieren en de optimalisatie van het bedrijfsmanagement. Natuurlijke middelen, kruidenpreparaten en voedingsadditieven kunnen een positieve bijdrage leveren in het gezond houden of weer gezond maken van het vee. Mits zij op de juiste manier worden ingezet.

7 op de 10 veehouders gebruikt natuurlijke middelen

Platform Natuurlijke Veehouderij

De partijen die verbonden zijn met het platform houden zich specifiek bezig met kennis over kruiden en andere natuurlijke middelen ter bevordering van diergezondheid en dierenwelzijn. Onze ambitie is het bijeenbrengen en delen van kennis en informatie hierover. We organiseren cursussen voor dierenartsen en workshops voor veehouders. Regelmatig komen we met partijen uit het netwerk bij elkaar om samen te leren in de praktijk.

Sinds de jaren ’50 is er een grote opkomst geweest van antibiotica, vaccins en andere middelen. De kennis van kruiden en natuurlijke middelen is uit beeld geraakt en wordt helaas ook nauwelijks meer onderwezen in de opleidingen voor dierenartsen en veehouders. Tegelijkertijd is er momenteel een omslag gaande richting kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw. Inzetten van kruiden in de wei was een paar jaar geleden nog bijzonder, maar wordt nu het nieuwe normaal. Kruiden in de wei zijn niet alleen goed voor de bodem, maar ook voor de gezondheid van de dieren die in die wei lopen. Wij maken ons sterk voor behoud en doorontwikkeling van deze kennis én de implementatie in de dagelijkse praktijk.

Meer weten over natuurlijke veehouderij?

Neem contact met ons op via platform@natuurlijkeveehouderij.nl en draag ook jouw steentje bij aan de weg naar natuurlijke veehouderij in Nederland.

Wij werken samen met

Meer informatie

_DSC0424

Ellen de Lange

Project coördinator / Platform Natuurlijke Veehouderij

Phone 06 10 29 61 87