Overleg in de stal

Naast informatie voor veehouders, bieden we ook dierenartsen verbreding in kennis en kunde. Wij vinden namelijk dat de dierenarts voor iedere veehouder het eerste aanspreekpunt moet zijn, ook in de advisering rondom natuurlijke veehouderij. Bij Platform Natuurlijke Veehouderij ben je daarom aan het juiste adres voor het vergaren van kennis over natuurlijke middelen en inspirerende bijeenkomsten over initiatieven in het kader van een duurzame en natuurlijke veehouderij.

Wij kunnen je op verschillende manieren voorzien van informatie over de volgende en vele andere vragen:

  • Welke natuurlijke middelen kan ik veilig en verantwoord adviseren?
  • Wat is de samenstelling van veelgebruikte, ‘bekende’ natuurlijke middelen?
  • Wat zijn bruikbare tips voor veehouders als het gaat om kruidenrijk grasland?

Kortom: Verbreding van je kennis buiten de gebaande paden.

Om achter deze antwoorden te komen organiseren we tweemaal per jaar de cursus Natuurlijke, duurzame middelen in de veehouderij voor dierenartsen. Ook kun je bij ons terecht voor een spreker voor een boerenavond over duurzame en natuurlijke veehouderij.

In samenwerking met Wageningen Food Safety Research, Bionext, Groen Kennisnet en het ministerie van LNV wordt gewerkt aan het verspreiden van kennis over natuurlijke producten in de veehouderij. Gezondheid ondersteunende middelen kunnen als aanvulling op goed management en een goede kwaliteit diervoeder bijdragen aan verbetering van de diergezondheid. In de zogenaamde ‘stalboekjes’ staan handvaten om met natuurlijke middelen de gezondheid van de dieren te bevorderen en zo ziektes te voorkomen.

Ook is er een kruidenWiki voor landbouwhuisdieren te vinden op de website van Groen Kennisnet. In deze Wiki staan kruiden genoemd die bij dieren worden gebruikt als aanvullend diervoeder of als diervoederadditief. Na een korte beschrijving van het kruid, de belangrijkste inhoudstoffen en de werking op diverse orgaansystemen, worden het onderzoek en de producten die voor verschillende diersoorten beschikbaar zijn genoemd. Per preparaat wordt een overzicht gegeven van de samenstelling, werking, onderzoek, literatuur en aanwijzingen voor gebruik. Er kan gezocht worden op diersoort, kruid, orgaansysteem en preparaat.

Meer info naar platform@natuurlijkeveehouderij.nl.

Meer informatie

Chantal Duijn

Chantal Duijn

Dierenarts / VKON