Dsc4344 Bewerkt

Trots is het PNV dat we aan de slag zijn met de aangevraagde SABE subsidie, ook wel bekend als: Projectplan voor de subsidie Samen leren in project over duurzame landbouw. Het projectplan is genaamd: Melken Natuurlijk 

PNV is al ruime tijd bezig met het implementeren van het concept natuurlijke veehouderij, omdat zij ervan overtuigd is dat het veel kan opleveren voor mens, dier en milieu. Het toevoegen van kruidensupplementen aan diervoeding is een breed gedragen praktijk geworden. Op dit moment zijn er andere thema’s die spelen waar natuurlijke veehouderij in ondersteund. Neem de natuurlijke voedingsconcepten (met natuurlijke middelen) die de stikstof- en methaan uitstoot van melkvee reduceren. Ook in het thema klimaatverandering speelt kruidenrijkgrasland een rol doordat in tijden van droogte kruidenrijke graslanden langer groen blijven. Duurzaam ondernemen en het verdienmodel is een blijvend aandachtsgebied, natuurlijke veehouderij is hierbij belangrijk, omdat het zonder ongewenste effecten voor diergezondheid en dierenwelzijn kan leiden tot een duurzaam verdienmodel (kosten-batenanalyse). Deze thema’s zullen binnen de leergang een plek krijgen, gestuurd vanuit de leerbehoefte van de deelnemende melkveehouders. Interesse in deelname of meer weten? Neem contact met ons op via natuurlijkeveehouderij@vkon.nl

Onlinecafé

  • Onlinecafé Medicinale werking van grasland – Maria Groot

Praktijknetwerk 2

Ben je melkveehouder en wil je meer informatie over natuurlijke middelen in de melkveehouderij dan hebben wij iets voor je!  Zoals je eerder hebt kunnen lezen zijn we aan de slag met het project Melken Natuurlijk. De eerste studiegroep is van start maar de tweede komt eraan. 
In 2024 gaat de tweede studiegroep van start. 

Het praktijknetwerk bestaat uit vier bijeenkomsten met de thema´s 

Thema 1: Natuurlijke stalapotheek

– Thema 2: Kruidenrijkgrasland en haar gezondheidswaarde

– Thema 3: Voederwaarde van bomen

– Thema 4: Functionele agrobiodiversiteit: kansen voor koegezondheid 


Deelname is kostenloos, we verwachten enkel inzet en aanwezigheid. 
Heb je interesse of vragen, meld je aan via het formulier hieronder of stuur een mail naar natuurlijkeveehouderij@vkon.nl !