Kippen Natuurlijke Veehouderij

Bij Platform Natuurlijke Veehouderij zijn veehouders, dierenartsen en onderzoekers bezig met diergezondheid en dierenwelzijn. De laatste jaren komen er steeds meer kruidenproducten, en -preparaten voor dieren op de markt. Reden voor de toename aan natuurlijke producten was eerst de maatschappelijke en politieke druk rondom de antibioticareductie.

Op dit moment wordt er steeds meer ingezet op het gezond houden van dieren en het idee dat ‘natuurlijk’ goed of zelfs beter is. Echter is natuurlijk niet per definitie goed of beter dan de gebruikelijke medicatie en is kennis van de producten of middelen van belang voor juist gebruik. Bovendien zijn de natuurlijke preparaten en middelen niet zonder meer toegestaan in de veehouderij.

Hoe vinden we onze weg in het oerwoud van natuurlijke middelen?

Wat werkt, wat mag en wat zijn de risico’s?

Vanwege de veelheid aan producten is er grote behoefte aan objectieve informatie en praktijkervaring over wat er te verwachten is van bepaalde kruiden en middelen: een vertaling van wetenschap naar dagelijkse praktijk. Vanuit deze gedachte is Platform Natuurlijke Veehouderij in het leven geroepen en daartoe deze pagina met praktijkinformatie.

Deze praktijkinformatiepagina is op dit moment nog in ontwikkeling. Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar jouw ervaringen met natuurlijke middelen en kruidenpreparaten. Help je ons? Stuur een mail en zorg dat alle veehouders en dierenartsen uiteindelijk op jouw ervaring verder kunnen bouwen.

Meer informatie

avatar-pnv-placeholder@2x

Chantal Duijn

Dierenarts / VKON