Kippen Natuurlijke Veehouderij

Bij Platform Natuurlijke Veehouderij zijn veehouders, dierenartsen en onderzoekers bezig met diergezondheid en dierenwelzijn. De laatste jaren komen er steeds meer kruidenproducten, en -preparaten voor dieren op de markt. Reden voor de toename aan natuurlijke producten was eerst de maatschappelijke en politieke druk rondom de antibioticareductie.

Op dit moment wordt er steeds meer ingezet op het gezond houden van dieren en het idee dat ‘natuurlijk’ goed of zelfs beter is. Echter is natuurlijk niet per definitie goed of beter dan de gebruikelijke medicatie en is kennis van de producten of middelen van belang voor juist gebruik. Bovendien zijn de natuurlijke preparaten en middelen niet zonder meer toegestaan in de veehouderij.

Hoe vinden we onze weg in het oerwoud van natuurlijke middelen?

Wat werkt, wat mag en wat zijn de risico’s?

In samenwerking met Wageningen Food Safety Research, Bionext, Groen Kennisnet en het ministerie van LNV wordt gewerkt aan het verspreiden van kennis over natuurlijke producten in de veehouderij. Gezondheid ondersteunende middelen kunnen als aanvulling op goed management en een goede kwaliteit diervoeder bijdragen aan verbetering van de diergezondheid. In de zogenaamde ‘stalboekjes’ staan handvaten om met natuurlijke middelen de gezondheid van de dieren te bevorderen en zo ziektes te voorkomen.

Ook is er een kruidenWiki voor landbouwhuisdieren te vinden op de website van Groen Kennisnet. In deze Wiki staan kruiden genoemd die bij dieren worden gebruikt als aanvullend diervoeder of als diervoederadditief. Na een korte beschrijving van het kruid, de belangrijkste inhoudstoffen en de werking op diverse orgaansystemen, worden het onderzoek en de producten die voor verschillende diersoorten beschikbaar zijn genoemd. Per preparaat wordt een overzicht gegeven van de samenstelling, werking, onderzoek, literatuur en aanwijzingen voor gebruik. Er kan gezocht worden op diersoort, kruid, orgaansysteem en preparaat.

In juli 2020 is door VKON een Onlinecafé georganiseerd over kruidenrijk grasland en de toepassing van natuurlijke veehouderij. Jan Paul Wagenaar van het Louis Bolk instituut was hier spreker en is met de veehouders in gesprek gegaan over dit thema. De vraag die naar boven kwam was: “Kruidenrijk grasland, kan ik dat toepassen op mijn bedrijf?” Speelt deze vraag bij jou ook wel eens? Het Onlinecafé is terug te kijken door op bovenstaande link te klikken.

Vanwege de veelheid aan producten is er grote behoefte aan objectieve informatie en praktijkervaring over wat er te verwachten is van bepaalde kruiden en middelen: een vertaling van wetenschap naar dagelijkse praktijk. Vanuit deze gedachte is Platform Natuurlijke Veehouderij in het leven geroepen en daartoe deze pagina met praktijkinformatie.

Deze praktijkinformatiepagina is op dit moment nog in ontwikkeling. Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar jouw ervaringen met natuurlijke middelen en kruidenpreparaten. Help je ons? Stuur een mail en zorg dat alle veehouders en dierenartsen uiteindelijk op jouw ervaring verder kunnen bouwen.

Meer informatie

Chantal Duijn

Chantal Duijn

Dierenarts / VKON