De Groene Lijsten zijn er voor melkvee, pluimvee en geiten. Op deze groene lijsten staan alle natuurlijke middelen die zijn toegestaan in de biologische geiten-, melkvee- en pluimveehouderij. Natuurlijke middelen ondersteunen de diergezondheid en het dierenwelzijn op een natuurlijke manier. De Groene Lijsten zijn ontstaan, omdat de wetgeving rondom het gebruik van natuurlijke middelen complex is, zeker voor biologische veehouders. In de praktijk zorgt dat regelmatig voor onduidelijkheid en onzekerheid bij veehouders.  Op de lijsten staan alle middelen die veehouders mogen gebruiken, gerubriceerd naar aandoening. Hierdoor kan de veehouder snel vinden welk middel hij waarvoor kan gebruiken. Groot voordeel is verder dat naast de actieve ingredi├źnten, ook de productnaam en de naam van de fabrikant vermeld staat.

Waarom natuurlijke middelen?