bijeenkomst over kruidenrijk grasland
Datum 19 april 2021
Locatie Digitaal

Wat kan kruidenrijk grasland en een divers rantsoen betekenen voor jouw melkvee? Weet je welke natuurlijke middelen je als veehouder verantwoord kunt inzetten? Wat zit er in deze middelen? En wat zijn de werkzame stoffen?

Het cursusaanbod ‘werken aan weerstand’ gaat in het voorjaar van 2021 van start. In samenwerking met LTO Noord organiseren we een tweedaagse workshop voor veehouders. Je doet praktische kennis op over de relatie tussen weidekruiden in het rantsoen van melkvee en een betere diergezondheid. Ook krijg je meer inzicht in het werken aan weerstand, door het verantwoord leren toepassen van natuurlijke middelen op het boerenerf. 

De eerste workshop focust op het verkrijgen van een goed aandeel kruiden in weide- en maaipercelen en biedt veehouders de kans om energie en kennis op te doen voor een kruidenrijk menu voor de koe. Workshop twee is praktischer en meer interactief van aard, waarbij wordt ingegaan op de impact van kruiden op diergezondheid en het gebruik van natuurlijke middelen in de melkveehouderij.

Programma

Het programma omvat twee workshops, verspreidt over twee dagdelen.

Workshop 1: Bodemgezondheid, graslandbeheer en kruidenrijke rantsoenen

Belang van gezonde bodem: hoe teel ik een kruidenrijk grasland?
Vakbekwaam voeren: hoe zorg ik voor het juiste kruidenrijke rantsoen?

Workshopleider: Pedro Janssen

Workshop 2: Kruiden, natuurlijke middelen en duurzaam gezondheidsmanagement 

Kruiden en diergezondheid. Hoe kunnen kruiden bijdragen aan het vergroten van de weerstand? 

Toepassen van natuurlijke middelen. Welke producten zijn er op markt, wat is veilig en effectief? 

Workshopleiders: Hans Nijbijvank

De cursus duurt twee dagdelen, van 09:45 uur tot 14:45 uur. Meedoen en aanmelden is gratis voor leden van LTO Noord. Er is een (verplichte) terugkombijeenkomst waarin we in een interactieve setting delen hoe we het geleerde nog beter kunnen toepassen in de praktijk. Voor niet LTO leden leden geldt een eigen bijdrage van 150 euro (exclusief btw, inclusief lunch indien van toepassing).

Planning cursus

Friesland
Cursusdag 1: dinsdag 23 maart 2021 – digitaal
Cursusdag 2: maandag 19 april 2021 – digitaal

Per tweedaagse workshop is er plek voor tien veehouders. Voor deze cursus hebben zich tien belangstellende boeren gemeld, dus deze cursus is vol! Wil je ook graag deze cursus volgen? Stuur dan een mailtje naar: platform@natuurlijkeveehouderij.nl
Bij voldoende aanmeldingen gaan we op zoek naar een nieuwe datum.

Dit cursusaanbod wordt mede mogelijk gemaakt door LTO Noord Fondsen.

Meer informatie

Img 20210108 145919 (1)

Jan Paul Wagenaar

Onderzoeker diergezondheid / Louis Bolk Instituut