Dsc5074 Bewerkt
Datum 16 november 2021
Locatie Oxe (Deventer)

Wat kan kruidenrijk grasland en een diverser rantsoen betekenen voor jouw melkvee? Weet je welke natuurlijke middelen je als veehouder verantwoord kunt inzetten? Wat zit er in deze middelen? En wat zijn de werkzame stoffen?

De tweedaagse workshop ‘Werken aan Weerstand’ voor veehouders wordt op 11 en 16 november 2021 aangeboden in de regio Salland / Achterhoek. Je doet praktische kennis op over de relatie tussen weidekruiden in het rantsoen van melkvee en een betere diergezondheid. Ook krijg je meer inzicht in het werken aan weerstand, door het verantwoord leren toepassen van natuurlijke middelen op het boerenerf.

De eerste workshop focust op het verkrijgen van een goed aandeel kruiden in weide- en maaipercelen en biedt veehouders de kans om energie en kennis op te doen voor een kruidenrijk menu voor de koe. Workshop twee is praktischer en meer interactief van aard, waarbij wordt ingegaan op de impact van kruiden op diergezondheid en het gebruik van natuurlijke middelen in de melkveehouderij.

Programma

Het programma omvat twee workshops, verdeeld over twee dagdelen.

Donderdag 11 november 2021
Workshop 1: Bodemgezondheid, graslandbeheer en kruidenrijke rantsoenen

  • Belang van gezonde bodem: hoe teel ik een kruidenrijk grasland?
  • Vakbekwaam voeren: hoe zorg ik voor het juiste kruidenrijke rantsoen?

Workshopleider: Onderzoeker Pedro Janssen

Dinsdag 16 november 2021
Workshop 2: Kruiden, natuurlijke middelen en duurzaam gezondheidsmanagement

  • Kruiden en diergezondheid. Hoe kunnen kruiden bijdragen aan het vergroten van de weerstand? 
  • Toepassen van natuurlijke middelen. Welke producten zijn er op markt, wat is veilig en effectief? 

Workshopleider: Dierenarts Erna Post

De cursus duurt twee dagdelen, van 09:45 uur tot 14:45 uur. Meedoen en aanmelden is gratis voor leden van LTO Noord. Er is een (verplichte) terugkombijeenkomst op 26 november 2021 (in Zwolle) waarin we in een interactieve setting delen hoe we het geleerde nog beter kunnen toepassen in de praktijk. Voor niet LTO leden leden geldt een eigen bijdrage van 150 euro (exclusief btw, inclusief lunch).

Aanmelden
Per tweedaagse workshop is er plek voor tien veehouders. Wil je deze cursus graag volgen? Stuur dan een mailtje naar: platform@natuurlijkeveehouderij.nl of neem contact op via 0610296187

Dit cursusaanbod wordt mede mogelijk gemaakt door LTO Noord Fondsen.