Datum 27 november 2023
Locatie Online

Wat doet ieder kruid en waarom zou je deze in je grasland verbouwen?

De afgelopen jaren is productief kruidenrijk grasland steeds populairder geworden. Meer en meer veehouders passen het toe op hun bedrijf. Maar welke functies vervullen de verschillende kruiden in het bedrijf nu eigenlijk?

In dit Onlinecafé is Pedro Janssen (onderzoeker Duurzame veehouderij & Agrobiodiversiteit bij Louis Bolk Instituut) te gast. Hij zal ingaan op de functies van kruiden en wat ze binnen jouw bedrijf kunnen betekenen.

Denk hierbij aan het verminderen van kunstmest, verbeteren van bodemkwaliteit maar ook het mogelijk verbeteren van de eiwitefficiëntie van koeien. Wil je hier meer over weten? We gaan graag met jou in gesprek! Meld je aan via de link: www.vkon.nl/evenementen/functionele-aspecten-van-kruidenrijk-grasland