Over Ons - Natuurlijke Veehouderij
Datum 4 november 2021
Locatie Den Ham (Overijssel)

Om kruiden en natuurlijke middelen te kunnen inzetten voor het gezond houden van vee is het goed om achtergronden te kennen, te weten wat er praktisch allemaal mogelijk is en wat wel en niet is toegestaan.

Er is grote behoefte aan objectieve achtergrondinformatie en praktijkervaring betreffende het gebruik van natuurlijke middelen in de veehouderij, gezien de veelheid aan middelen op de Nederlandse markt en de drang tot antibioticareductie. Deze cursus geeft een goed onderbouwde mogelijkheid tot het verantwoord adviseren en toepassen van natuurlijke, duurzame middelen voor betere diergezondheid en dierwelzijn.

In deze cursus bestaande uit twee modules (module 1: twee dagdelen digitaal en module 2: een fysieke bijeenkomst gericht op de melkveehouderij), doe je kennis op over de inzet van natuurlijke, duurzame middelen in de veehouderij. Onder natuurlijke, duurzame middelen vallen kruiden(preparaten), organische zuren, pre- en probiotica, kleimineralen, honing en andere producten. 

Deze cursus geeft algemene achtergrondinformatie over natuurlijke middelen die ingezet kunnen worden in de veehouderij. Ook worden verschillende kennissystemen waarbinnen kruiden en andere natuurlijke middelen worden gebruikt behandeld. De cursisten leren verschillende middelen te analyseren wat betreft etikettering, claims, onderbouwing en werking. Om goed onderscheid te kunnen maken tussen onderbouwde middelen en middelen die veel claimen, maar weinig basis hebben. Tevens wordt ingegaan op de geldende wet- en regelgeving voor de verschillende toepassingsmogelijkheden. Voor voorkomende gezondheidsproblemen wordt gezocht naar natuurlijke oplossingen op basis van bestaande kennis en bijgeleverde literatuur. 

Aan het einde van de twee modules:

 • heb je meer kennis van de geschiedenis, achtergronden en werkingsmechanismen van natuurlijke middelen, wet- en regelgeving, inzetmogelijkheden en positionering binnen kringlooplandbouw en natuur-inclusieve landbouw;
 • heb je kennis over meer mogelijkheden om dieren gezond te houden;
 • kun je rationeel omgaan met vraagstukken rondom positionering en inzet van natuurlijke middelen op veehouderijbedrijven;
 • ben je een betere gesprekspartner als het gaat over dit thema.

Docenten: Maria Groot, Erna Post, Hans Nij Bijvank

Vooraf wordt diverse informatie toegestuurd om zo de cursus compact en interactief te kunnen houden. Een deel daarvan dient gelezen en bekeken te zijn voor de eerste dag. Het betreft een tijdinvestering van 3 tot 4 uur van tevoren.

Na de cursus:

 • kun je de achtergronden en werkingsmechanismen van natuurlijke middelen en kruiden beschrijven (module 1)
 • kun je natuurlijke middelen en kruiden preventief toepassen voor betere diergezondheid en dierwelzijn (module 1 en 2)
 • kun je de wet- en regelgeving van natuurlijke middelen en kruiden toelichten (module 1)
 • kun je de etikettering van natuurlijke middelen analyseren (module 1 en 2)
 • kun je de invloed van natuurlijke middelen en kruiden op de bodem beargumenteren (module 1)
 • kun je de mogelijkheden en positionering van natuurlijke middelen binnen kringlooplandbouw en natuur-inclusieve landbouw beschrijven (module 2)
 • ben je een betere gesprekspartner als het gaat om bovenstaande punten (module 1 en 2)

Module 1 : Algemene inleiding in de inzet van natuurlijke middelen in de veehouderij
Bestaat uit twee dagdelen – digitaal
Dagdeel 1: donderdag 30 september 2021 van 13.00 – 17.00 uur
Dagdeel 2: donderdag 14 oktober 2021 van 13.00 – 17.00 uur

Module 2: Inzet van natuurlijke middelen in de melkveehouderij
Bestaat uit één fysieke cursusdag – locatie wordt gezamenlijk bepaald
Fysieke bijeenkomst: donderdag 4 november van 9.00 tot 17.00 uur

Kosten
Losse module : €495,- voor dierenartsen, €595,- voor bedrijfsleven
Module 1 en 2 samen: €795,- voor dierenartsen, €995, – voor bedrijfsleven

Scholingspunten dierenartsen: aangevraagd

Dit cursusaanbod wordt mede mogelijk gemaakt door LTO Noord Fondsen.