Over Ons - Natuurlijke Veehouderij
Datum -
Locatie Nader te bepalen

Er is grote behoefte aan objectieve achtergrondinformatie en praktijkervaring rondom het gebruik van natuurlijke middelen in de veehouderij, gezien de veelheid aan middelen op de Nederlandse markt. Om kruiden en natuurlijke middelen in te kunnen zetten voor het gezond houden van vee, is het goed om achtergronden te kennen en te weten wat er praktisch allemaal mogelijk is. Deze cursus werd aanvankelijk ontwikkeld voor dierenartsen, maar blijkt ook interessant te zijn voor veehouders, docenten en het bedrijfsleven. Daarom is deze cursus breed toegankelijk.

Aan het einde van de volledige cursus:

 • heb je kennis van kruiden en natuurlijke middelen, geschiedenis, achtergronden, werkingsmechanismen, wet- en regelgeving, inzetmogelijkheden en positionering binnen kringlooplandbouw en natuur-inclusieve landbouw;
 • heb je kennis over meer mogelijkheden om dieren gezond te houden door preventieve inzet van natuurlijke middelen en kruiden;
 • kun je rationeel omgaan met vraagstukken rondom positionering en inzet van natuurlijke middelen en kruiden op veehouderijbedrijven;
 • ben je een betere gesprekspartner als het gaat over dit thema.

 • docenten: dr. Maria Groot (dierenarts en onderzoeker), drs. Erna Post (dierenarts) en drs. Hans Nij Bijvank (dierenarts)
 • cursusdata: Nog nader te bepalen data in het najaar van 2021
 • locatie: Indien mogelijk, is de cursus fysiek
 • accreditatie punten: 16 punten voor dierenartsen

Vooraf wordt diverse informatie toegestuurd om zo de cursus compact en interactief te kunnen houden. Een deel daarvan dient gelezen en bekeken te zijn voor de eerste dag. Het betreft een tijdinvestering van 3 tot 4 uur van tevoren.

Module één : Algemene inleiding in de inzet van natuurlijke middelen in de veehouderij
Dagdeel A:

 • Positie van natuurlijke middelen in de veehouderij: achtergrond, werkingsmechanismen, onderbouwend onderzoek, zelfmedicatie
 • Vragen stellen over voorgaande en van tevoren bestudeerde materialen
 • Toelichting stalboekjes en bespreken actuele ontwikkelingen : stalkaart, bedrijfsbehandelplan
 • Uitwisselen van praktijkervaringen: top 3 van meest gebruikte middelen, etiketten bij de hand

Dagdeel B:

 • Bespreken microbioom
 • Veevoederadditieven
 • Wet-, regelgeving en claims
 • Eisen aan natuurlijke middelen: Bespreken algemeen en daarna aan de hand van enkele voorbeelden uit de praktijk (obv ingestuurde huiswerk)

Module twee: Inzet van natuurlijke middelen in de melkveehouderij
Dagdeel C:

 • Inzet van natuurlijke middelen in de veehouderij vanuit perspectief dierenarts
 • Toewerken naar een natuurlijk bedrijfsbehandelplan: wat is daarvoor nodig?

Dagdeel D:

 • Natuurlijke gezondheid i.r.t. voeding, leefomgeving en bodem
 • Onafhankelijke kennisdeling en implementatie in de praktijk
 • Ruimte om vrij in te vullen i.o.m. deelnemers

Kosten:
Volledige cursus:

 • €795,- voor dierenartsen, docenten en veehouders
 • €995,- voor bedrijfsleven

Losse module (twee dagdelen): €495,- voor dierenartsen, docenten en veehouders, €595,- voor bedrijfsleven

Dit cursusaanbod wordt mede mogelijk gemaakt door LTO Noord Fondsen.

Meer informatie

Dr. M.J. (Maria) Groot

Maria Groot

Onderzoeker / Wageningen Food Safety & Research