Datum 9 februari 2021
Locatie Digitaal

Op verzoek van een groep Texelse schapenhouders was Platform Natuurlijke Veehouderij op dinsdagavond 9 februari te gast tijdens een digitale bijeenkomst. Samen met schapenhouders en hun dierenarts is gesproken over het zo natuurlijk mogelijk houden van schapen en het zoeken naar alternatieven voor antibiotica en ontwormingsmiddelen en schapenwasmiddelen. Een interactieve avond waarbij een breed palet aan aandoeningen voorbij kwam, denk aan uierontsteking, rotkreupel, wormen, ectoparasieten als myasis/luizen/teken en problemen rondom zwaar aflammeren. Gerdien Kleijer gaf uitleg over natuurlijke middelen en de achtergond en inhoud van het stalboekje voor schapen. Jan-Willem Bakker, schapenhouder, geeft aan: “Het zou handig zijn als er een soort stalkaart komt, of wellicht een natuurlijk behandelplan. Ik heb nu een behandelplan van de dierenarts, maar zoiets met natuurlijke middelen erop: dat lijkt me echt handig.” Binnen het project Kennis op Maat Natuurlijke Middelen wordt hieraan gewerkt. Het platform organiseert, faciliteert en verbindt praktische kennis met wetenschappelijke kennis. Maria Groot en Annette van der Aa van WFSR zijn diegenen die de wetenschappelijke kennis over kruiden en natuurlijke middelen die er al is toegankelijk gaan maken. Bij deze avond was naast de Texelse dierenarts Alexandra Bogerman, ook dierenarts Judith van Andel van Provinos aanwezig. Zij schreef samen met Maria Groot het stalboekje voor schapen. Het stalboekje is hier te vinden.

Het project Kennis op Maat Natuurlijke Middelen wordt mogelijk gemaakt door subsidie van het Ministerie van LNV samen met 19 projectpartners, bedrijfsleven, onderwijs, LTO Nederland en Herenboeren.