_DSC4377-bewerkt

Welkom op de website van het Platform Natuurlijke Veehouderij. Hieronder leggen we kort uit waar we aan werken. Via de andere tabbladen vind je meer informatie over wat we concreet doen.

Visie
Gezonde dieren zijn een onmisbaar onderdeel van een gezond voedselsysteem.
Gezonde dieren produceren gezonde mest voor een gezonde bodem.
Kruiden en natuurlijke middelen dragen bij aan het gezond houden van het systeem.

Ambitie
Verbeteren van kennisontwikkeling én kennisimplementatie over kruiden en natuurlijke middelen. Dit in samenhang met kennis over voeding, bodem en rassen. Boer en dierenarts staan centraal: zij zijn de doelgroep. Met en voor hen wordt kennis ontwikkeld én
geïmplementeerd.

De partijen die verbonden zijn met het platform houden zich specifiek bezig met kennis over kruiden en andere natuurlijke middelen ter bevordering van diergezondheid en dierenwelzijn. Onze ambitie is het bijeenbrengen en delen van kennis en informatie hierover. We organiseren cursussen voor dierenartsen en workshops voor veehouders. Regelmatig komen we met partijen uit het netwerk bij
elkaar om samen te leren in de praktijk. We zijn daarnaast betrokken bij (het initiëren van) diverse praktijkonderzoeken.

Sinds de jaren ’50 is er een grote opkomst geweest van antibiotica, vaccins en andere middelen. De kennis van kruiden en natuurlijke middelen is uit beeld geraakt en wordt helaas ook nauwelijks meer onderwezen in de opleidingen voor dierenartsen en veehouders. Tegelijkertijd is er momenteel een omslag gaande richting kringlooplandbouw en natuurinclusieve landbouw. Inzetten van kruiden in de wei was een paar jaar geleden nog bijzonder, maar wordt nu het nieuwe normaal. Kruiden in de wei zijn niet alleen goed voor de bodem, maar ook voor de gezondheid van de dieren die in die wei lopen. Wij maken ons sterk voor behoud en doorontwikkeling van deze kennis én de implementatie in de dagelijkse praktijk.

Meer weten over natuurlijke veehouderij?
Neem contact met ons op via platform@natuurlijkeveehouderij.nl en draag ook jouw steentje bij aan
de weg naar natuurlijke veehouderij in Nederland.

Wij werken samen met

Meer informatie

Gerdien Kleijer

Gerdien Kleijer

Dierenarts