In samenwerking met Wageningen Food Safety Research, Bionext, Groen Kennisnet en het ministerie van LNV wordt gewerkt aan het verspreiden van kennis over natuurlijke producten in de veehouderij. Gezondheid ondersteunende middelen kunnen als aanvulling op goed management en een goede kwaliteit diervoeder bijdragen aan verbetering van de diergezondheid. In de zogenaamde ‘stalboekjes’ staan handvaten om met natuurlijke middelen de gezondheid van de dieren te bevorderen en zo ziektes te voorkomen.

Sommige stalboekjes zijn ook in het Engels verschenen.

Disclaimer: Het is onze ambitie om de stalboekjes in de komende jaren regelmatig te updaten en/of deze online digitaal beschikbaar te maken zodat wijzigingen vlotter kunnen worden doorgevoerd.  Het blijft altijd zo dat producten van de markt verdwijnen en ook nieuw verschijnen, sneller dan kan worden bijgehouden.