Platform Natuurlijke Veehouderij voert, in samenwerking met diverse partners, projecten uit om het gebruik van natuurlijke middelen in de veehouderij te stimuleren en/of te onderzoeken. Veel kennis is bekend, maar er is ook nog veel onwetendheid over bijvoorbeeld de toepassing van middelen. Ben je benieuwd waar we mee bezig zijn? We vertellen het op deze pagina.

Kennis op Maat

Er is veel informatie over kruiden en natuurlijke middelen, maar zie het eens te vinden! Natuurlijk zijn er stalboekjes. Dat is mooi. Maar deze zijn ook dik, en het is lastig zoeken. Verder beantwoorden de stalboekjes ook niet alle vragen die boeren en dierenartsen hebben.

Het platform Natuurlijke Veehouderij is gestart met een project ‘Kennis op Maat; Natuurlijke middelen’. Dr. Maria Groot, van Wageningen Food Safety Research (WFSR, voorheen RIKILT), levert een heleboel kennis samen met 13 bedrijven die kruidenpreparaten en andere natuurlijke producten voor de veehouderij maken en/of verkopen.

Partijen die graag kennis ‘op maat’ willen zijn onder (toekomstige) boeren en dierenartsen. We organiseren kennissessies, ontwikkelen lesmateriaal en gaan samen met Groen Kennisnet aan de slag om kennis online te zetten.  Partijen die verder meedoen in het project zijn LTO, Aeres, met hun groene MBO en HBO opleidingen, Van Hall Larenstein, de faculteit Diergeneeskunde, de universitaire landbouwhuisdierenpraktijk (ULP) in Harmelen en de stichting Herenboeren. Met dit project gaan we in elk geval het stalboekje varkens updaten en deels online zetten, werken aan stalkaarten en natuurlijke bedrijfsbehandelplannen en lesmateriaal maken.

Als er nieuws te melden is over dit project, leest u dat in de nieuwsbrief en op onze social media!

Publicaties

Natuurlijke middelen

BioNext voert in samenwerking met Platform Natuurlijke Veehouderij, Wageningen Food Safety Research, Skal Biocontrole en een drietal gespecialiseerde dierenartspraktijken het project Natuurlijke middelen uit. Dit project heeft als doel om een duidelijk overzicht te maken van natuurlijke middelen die toegestaan zijn. Het project bouwt voort op een eerder uitgevoerd project dat meer duidelijkheid wilde geven aan veehouders welke natuurlijke middelen toegestaan zijn in biologisch en welke niet.

Per toepassingsgebied van een middel (bijvoorbeeld reiniging, diervoeder-additief, insecticide of diergeneesmiddel) bestaat er een wettelijk kader waaraan producten moeten voldoen om deze te mogen toepassen. Aanvullend stelt de biologische regelgeving per toepassingsgebied aanvullende eisen t.a.v. toegestane ingrediënten en, bij diergeneesmiddelen, het maximaal aantal behandelingen en de wachttijden. Veehouders zijn zelf verantwoordelijk om te beoordelen of een product toegepast mag worden. Dat blijkt in de praktijk erg complex en kan leiden tot ongewenst gebruik van middelen of het onbenut laten van mogelijkheden voor de inzet van natuurlijke middelen, terwijl dit een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de biologische veehouderij. In het project wordt een handleiding gemaakt, zodat biologische veehouders en dierenartsen gemakkelijk kunnen aflezen of een natuurlijk middel toegestaan is in de biologische veehouderij. Via deze link vind je alle informatie over het project. Het project wordt gefinancierd door het Ministerie van LNV.

Publicaties

Natuurlijk in bedrijf

In dit project werkt Platform Natuurlijke Veehouderij aan het realiseren van op-maat, onafhankelijke en onderbouwde kennisontwikkeling en kennisverspreiding op het gebied van natuurlijke middelen en maatregelen in de bedrijfsvoering. De kennis stelt veehouders, veeartsen en derden in staat hun bedrijfsvoering geleidelijk aan te passen en het gebruik van chemische middelen te beperken. Uitgangspunt hierbij zijn gezonde dieren in een verantwoord productiesysteem en een veranderproces waarin veehouders meesturen en gezamenlijk optrekken.

Binnen dit project worden cursussen aangeboden, voor zowel veehouders als dierenartsen, en wordt kennis ontwikkeld rondom kansrijke maatregelen om diergezondheid en dierenwelzijn te vergroten. Op dit moment participeren tien dierenartsen in dit project, de workshops voor veehouders zijn vanwege de geldende corona maatregelen uitgesteld. LTO Noord Fondsen en de Provincie Overijssel leveren een financiële bijdrage voor de cursussen en workshops binnen dit project.

Tekenproject

In samenwerking met VKON wordt een natuurlijk middel gezocht voor het bestrijden van teken bij runderen in natuurgebieden. Momenteel is de tekendruk erg hoog in Nederland en zien we jaarlijks het aantal tekenbeten toenemen. Dit geldt niet alleen voor mensen en huisdieren, maar ook voor runderen die natuurgebieden begrazen. Op dit moment worden teken bestreden met Butox, maar helaas is dit middel erg schadelijk voor de flora en fauna in onze natuurgebieden. Dit is de reden dat het Platform in samenwerking met VKON, Stichting Natuurboer uit de buurt en Landschap Overijssel de mogelijkheden onderzoekt, om teken bij rundvee op een natuurlijke manier te bestrijden. Het project ligt op dit moment stil, maar wordt in het voorjaar van 2021 weer opgepakt. Wil je meer weten en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Kijk dan op de website van VKON voor het laatste nieuws over dit project.

Kruiden tegen kalverdiarree

Tijdens ons uitwisselingsprogramma naar India, is er een kruidenrecept uitgewisseld dat ondersteuning biedt bij kalverdiarree. Het mengsel wordt hiervoor veelvuldig ingezet in India en inmiddels ook toegepast door Nederlandse melkveehouders en dierenartsen. Het recept kan ook worden toegepast bij volwassen koeien. In samenwerking met dierenartsen, veehouders en VKON is het effect van dit kruidenmengsel op Nederlandse kalveren getest. Het kruidenpreparaat wordt vers gemaakt en toegediend aan kalveren tot 14 dagen oud. Door het geven van deze kruiden en het bijhouden van de gezondheidsstatus is onderzocht of dit kruidenmengsel het ontstaan van (ernstige) diarree kan voorkomen. Uiteraard is noodzakelijke medische zorg de kalveren niet onthouden. De resultaten zijn positief, mits het middel tijdig wordt toegediend. Inmiddels zijn al diverse workshops gegeven aan belangstellende veehouders, om te waarborgen dat het middel op de juiste wijze wordt bereid en toegediend. Meer weten over dit recept? Bekijk de video of neem contact op via natuurlijkeveehouderij@vkon.nl.