Datum -
Locatie Nader te bepalen

Anders boeren en ons watersysteem zo inrichten dat we beter kunnen inspelen op extremere weersomstandigheden? Nederland kampt drie jaar achtereen met forse droogte. Na een nat begin was het neerslagtekort in 2020 sinds half maart hoger dan in het recordjaar 1976. Zowel boeren als waterschappen worden gedwongen na te denken over bodem, waterbeheer en gewassen die passen bij het steeds drogere zomerse klimaat. Hoe zorgen we voor een bodem die minder droogte gevoelig is? Hoe worden we minder afhankelijk van regenwater? Hoe verdelen we in samenwerking met waterschappen het regenwater beter over het jaar? En betekent het veranderde klimaat dat we naar andere grassen, grasmengsels en bijvoorbeeld meer stikstofbindende gewassen toe moeten?

In het voorjaar van 2021 staan we tijdens diverse Platform bijeenkomsten uitgebreid stil bij dit thema. In samenwerking met Waterschappen gaan we in gesprek over waterpeil en de vraag naar en verdeling van water. Heb je nu al belangstelling om hierbij aanwezig te zijn? Wil je een bijdrage leveren of de thema bijeenkomst op jouw bedrijf laten plaatsvinden? Laat het ons weten via platform@natuurlijkeveehouderij.nl