Datum 8 september 2021
Locatie Digitaal

Terugblik

Een gevoel van onbekwaamheid als het gaat om natuurlijke middelen en het adviseren van
veehouders hieromtrent speelt bij 72,2% van de ondervraagde dierenartsen. Bijna 60% van diezelfde
groep geeft aan niet te weten waar informatie aangaande natuurlijke middelen te vinden is. Een
symposium over natuurlijke middelen lijkt met dergelijke antwoordpercentages een belangrijk en
nodig startpunt.

Op woensdag 8 september 2021 kwamen 35 dierenartsen bijeen om met elkaar in gesprek te gaan
over natuurlijke middelen en natuurlijke diergezondheid. Verschillende dierenarts-onderzoekers
vertelden hun verhaal over natuurlijke middelen in een bepaalde context, geleidt door gespreksleider
Natalie Cleton- Brunsveld. Anette van der Aa verzorgde een introducerende casus, waaruit duidelijk
de rol van de dierenarts in de advisering rondom natuurlijke producten bleek. Vervolgens spraken:

 • Prof. em. Johanna Fink- Gremmels: De voedermiddelindustrie en natuurlijke middelen:
  trends
 • Dr. Maria Groot: Wetgeving omtrent natuurlijke middelen in de voedermiddelindustrie en
  veiligheid van natuurlijke middelen
 • Lerica Le Roux, Onderzoek natuurlijke stoffen: actuele en toekomstgerichte
  onderzoeksstrategieën
 • Gerdien Kleijer en dr. Chantal Duijn: Platform Natuurlijke Veehouderij– een aanspreekpunt
  voor dierenartsen en veehouders

Nadat de inhoud was uitgediept door de sprekers werd de discussie voortgezet in zogenaamde
break-out rooms. Hier werd besproken wat dierenartsen zouden moeten weten van natuurlijke
veehouderij en natuurlijke middelen. Dierenartsen gaven aan dat veehouders steeds meer willen
weten van fytotherapie (gebruik van geneeskrachtige planten en kruiden) en kruidenrijk grasland.
Een gezamenlijke behoefte naar meer kennis werd duidelijk uitgesproken. Daarnaast is er behoefte
aan meer bewijs in plaats van ‘geloof’ of ervaring (n=1).

Kortom, ruimte voor het Platform Natuurlijke Veehouderij om een spil functie te vervullen in het
praktisch toepasbaar maken van kennis voor zowel veehouder als dierenarts.