Mogelijke Header Of Foto Pnv
Datum 19 april 2021
Locatie Digitaal

Een pittig gesprek in een vol café

Biologische melkveehouders dienen bij voorkeur homeopathische of natuurlijke middelen te gebruiken vanuit de wet- en regelgeving. Dat roept nogal eens vragen op: ‘Welke middelen zijn er eigenlijk verkrijgbaar?’, ‘Wat is de werking?’ en ‘Welke mag ik gebruiken?’ Platform Natuurlijke Veehouderij werkt samen met Bionext aan een zogenaamde ‘groene lijst’: een lijst met middelen die gebruikt mogen worden in de biologische sector.


Antwoorden op deze vragen en de groene middelen lijst zijn gepresenteerd tijdens het Onlinecafé op 19 april 2021. Volopl belangstelling, bleek uit het grote aantal aanwezigen deze avond. In het café zaten 48 mensen, van wie 54% melkveehouders. Ook diverse dierenartsen en andere belangstellenden uit de sector waren aanwezig. Dierenarts Erna Post (werkzaam bij DAP Olst-Wijhe) deelde haar praktijk ervaringen met natuurlijke middelen. In haar optiek vervult het gefundeerd inzetten van natuurlijke middelen een zeer belangrijke rol in het verminderen van de antibioticaresistentie én resistentie tegen wormmiddelen. In het werkveld ziet Erna alsmaar meer bewustwording over resistentievorming. Dit komt ook doordat de impact van chemische middelen op bodem en water steeds zichtbaarder wordt, aldus Post. Erna geeft aan dat management, weerstand vergroten én goed naar je dieren kijken vanzelfsprekend het allerbelangrijkste is, in het vergroten van de weerstand van een dier.


Dr. Maria Groot, onderzoeker bij Wageningen Food Safety Research, lichtte het proces van totstandkoming van de Groene Lijst toe. Biologische boeren zijn gevraagd welke middelen zij gebruiken. Deze middelen zijn beoordeeld door Groot en ook voorgelegd aan SKAL. Er zijn veel middelen die gebruikt worden, maar SKAL blijft kritisch. De lijst is daarom nog beknopt en in ontwikkeling.


Melkveehouder Tom Keuper is in 2019 omgeschakeld van gangbaar naar biologisch. Deze overstap was niet het “spannendste”, vooral het feit dat Keuper twintig koeien minder is gaan houden was een flinke stap. Zijn vader was twintig jaar daarvoor al lid geworden van de VBBM, Vereniging voor Behoud van Boer en Milieu. Keuper houdt Fries-Hollandse koeien. De krachtvoergift was al laag en kunstmest is er nu dus helemaal uit. Die stap was niet zo groot, omdat er veel kruidenrijke weides waren de afgelopen jaren. Tom zegt: ‘Volgens mij gaat het bij gebruik van kruiden niet alleen om de kruiden, maar het hele systeem en de rol van natuurlijke middelen daarin’. Tom ziet om hem heen dat de benadering vanuit gezondheid steeds breder gedragen wordt, maar: natuurlijker werken betekende soms ook dat hij in het ‘defensief’ moest. Alsof hij dóórdat hij natuurlijker werkt een oordeel velt over de werkwijze van de dierenarts of collega’s, terwijl dat echt totaal niet aan de orde is. Keuper licht toe dat dierenartsen over het algemeen zijn opgeleid om te ‘behandelen’. “Ik vind het een gemis dat mijn dierenarts mij niet stimuleerde om natuurlijker te werken, ik zeg wel eens: ik heb een dierdagdosering van nul, ondanks mijn dierenarts,” aldus Keuper.


Er werden over en weer, live en in de chat, volop vragen gesteld. Na een levendige discussie wilde Tom Keuper nog graag dit kwijt: ‘Ik vind het wel bijzonder dat er soms makkelijker gedaan wordt over inzet van antibiotica dan over natuurlijke middelen. Een dierdagdosering van bijvoorbeeld 0,75 vindt iedereen normaal. Daar mag van mij wel een goed gesprek over komen, ook met SKAL’.


Dat was een mooie afsluiter van een inspirerend café!

Hoe nu verder? We blijven in de sector ervaringen delen. Wil je nog iets vragen of melden? Of wil je de groene lijst medio juni in je mailbox (of per post) ontvangen? Stuur een mail naar platform@natuurlijkeveehouderij.nl