Datum 10 mei 2021
Locatie Digitaal

“Geiten zijn de allerleukste dieren die er zijn”, zegt Lonneke Delhaes van Capralon. “Als dierenarts heb ik veel geitenbedrijven begeleid. Inmiddels doe ik met name advieswerk in de tweede lijn.” Lonneke stipte het belang aan van duidelijke etiketten, waarop staat uit welke ingrediënten een natuurlijk middel bestaat. Om meer te leren over natuurlijke middelen volgde Lonneke de cursus Natuurlijke middelen in de veehouderij georganiseerd door het Platform Natuurlijke Veehouderij.


Mag een natuurlijke middelen zomaar worden ingezet? Nee, er zijn bepaalde regels. Op de lijst van ZuivelNL kan worden opgezocht welke middelen wel en niet gebruikt mogen worden. Daarnaast heeft Bionext in samenwerking met Platform Natuurlijke Veehouderij, veehouders, dierenartsen en andere partijen de zogenaamde ‘Groene lijst’ ontwikkeld, om de veehouder een actueel inzicht te geven in de werking en inhoud-stoffen van diverse natuurlijke middelen. Op deze lijst staan middelen die toegestaan zijn om gebruikt te worden in zowel de biologische als in de gangbare geitenhouderij. In dit Onlinecafé is de Groene Middelenlijst doorgenomen en besproken en zijn alle geïnteresseerden voorzien van informatie over de verschillende producten. Daarnaast konden alle vragen over de middelen in de chat gesteld worden, die werden doorgezet en beantwoordt door SKAL.


Annette van der Aa werkt voor Wageningen Food Safety Research. Zij zijn projectpartner binnen dit Bionext project. Ze geeft aan dat de wet- en regelgeving m.b.t. het gebruik van natuurlijke middelen ingewikkeld is, zeker voor de biologische veehouderij. Zo heb je te maken met Europese wetgeving en de vertaling naar Nederland met bijbehorende wetgeving. Vo (EG) nr. 889/2008 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wat de biologische productie, de etikettering en de controle betreft.


Ook geitenhouder Jos Tolboom deelde zijn ervaring, hij is erg enthousiast over natuurlijke middelen. Hij gebruikt allerlei bolussen en ook combinaties van natuurlijke middelen. Zo werkte antibiotica bij gewrichtsontsteking soms onvoldoende, maar samen met Promotion werkt het wel goed, is zijn ervaring. Promotion stimuleert namelijk de doorbloeding.
Daarnaast werden er in de chat tijdens het Onlinecafé diverse tips gedeeld, over sluipwespen tegen vliegen, eikenwater of hooiwater bij diarree, Bronchactive bij longontsteking en nog veel meer. Een mooi en interactieve avond die bij zal dragen aan meer en beter gebruik van natuurlijke middelen in Nederland.


Hoe nu verder? We blijven in de sector ervaringen delen. Wil je nog iets vragen of melden? Of wil je de groene lijst medio juni in je mailbox (of per post) ontvangen? Stuur een mail naar platform@natuurlijkeveehouderij.nl Meer weten over natuurlijke middelen bij geiten? Het Platform Natuurlijke Veehouderij organiseert weer een cursus Natuurlijke middelen in de veehouderij, meer informatie zie hier. Daarnaast kun je hier het stalboekje vinden.