bijeenkomst over kruidenrijk grasland
Datum 2 juli 2019
Locatie Noordwolde

Op 2 en 11 juli organiseerde Platform Natuurlijke Veehouderij, in samenwerking met ANV Gagelvenne, een cursus over kruidenrijk grasland. Deze cursus focust op het verkrijgen van een goed aandeel kruiden in weide- en maaipercelen en bood leden van ANV Gagelvenne de kans om energie en kennis op te doen voor een kruidenrijk menu voor de koe.

Meer informatie?

Meer informatie

Img 20210108 145919 (1)

Jan Paul Wagenaar

Onderzoeker diergezondheid / Louis Bolk Instituut