bijeenkomst over kruidenrijk grasland
Datum 2 juli 2019
Locatie Noordwolde

Op 2 en 11 juli organiseerde Platform Natuurlijke Veehouderij, in samenwerking met ANV Gagelvenne, een cursus over kruidenrijk grasland. Deze cursus focust op het verkrijgen van een goed aandeel kruiden in weide- en maaipercelen en bood leden van ANV Gagelvenne de kans om energie en kennis op te doen voor een kruidenrijk menu voor de koe.

Meer informatie?

Meer informatie

avatar-pnv-placeholder@2x

Jan Paul Wagenaar

Onderzoeker diergezondheid / Louis Bolk Instituut